การจัดอันดับโบรกเกอร์

อันดับมาร์จิ้นรวม ในช่วงเวลาทางสถิติดัชนีสินทรัพย์จะคำนวณจากกำไรรวมของลูกค้าทั้งหมดของโบรกเกอร์สำหรับการจัดอันดับ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ สินทรัพย์รวม(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 16.69 --
 • 2 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 12.97 1
 • 3 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 10.61 1
 • 4 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 6.72 --
 • 5 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 4.81 --
 • 6 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo 3.72 2
 • 7 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 2.66 --
 • 8 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo 2.66 1
 • 9 FBS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3981687359.png_fxeye-template-logo 2.47 3
 • 10 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 1.91 5
 • 1 Exness 17.28 --
 • 2 FXTM 10.84 2
 • 3 XM 8.90 --
 • 4 IC Markets 8.47 2
 • 5 TMGM 5.41 --
 • 6 FBS 2.96 --
 • 7 Swissquote 2.81 2
 • 8 FOREX.com 2.73 1
 • 9 AvaTrade 2.62 1
 • 10 Tickmill 1.89 1
 • 1 Exness 18.40 1
 • 2 IC Markets 14.18 1
 • 3 FXTM 12.55 1
 • 4 XM 11.53 1
 • 5 TMGM 8.16 --
 • 6 FBS 4.03 --
 • 7 FOREX.com 3.97 --
 • 8 AvaTrade 3.19 --
 • 9 Swissquote 3.17 --
 • 10 Tickmill 2.47 1
อันดับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ในช่วงเวลาทางสถิติกิจกรรมจะคำนวณและจัดอันดับตามจำนวนลูกค้าที่โบรกเกอร์มีการดำเนินการซื้อขาย V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ กิจกรรม(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 23.40 --
 • 2 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 9.91 1
 • 3 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 9.13 1
 • 4 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 7.78 --
 • 5 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 4.54 --
 • 6 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 4.43 --
 • 7 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 2.98 1
 • 8 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 2.00 1
 • 9 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo 1.61 3
 • 10 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo 1.56 1
 • 1 XM 20.89 --
 • 2 IC Markets 9.86 --
 • 3 FXTM 8.82 --
 • 4 Exness 8.04 --
 • 5 TMGM 5.06 --
 • 6 Tickmill 4.80 --
 • 7 CPT Markets 2.62 --
 • 8 AvaTrade 2.09 --
 • 9 FXCM 1.65 --
 • 10 FOREX.com 1.53 4
 • 1 XM 19.65 --
 • 2 IC Markets 10.49 --
 • 3 FXTM 7.82 --
 • 4 Exness 6.22 2
 • 5 TMGM 5.40 1
 • 6 Tickmill 4.97 1
 • 7 CPT Markets 2.35 1
 • 8 AvaTrade 2.15 1
 • 9 FXCM 1.64 1
 • 10 ZFX 1.64 3
การจัดอันดับผู้ใช้ใหม่ ในช่วงเวลาทางสถิติมูลค่าการเติบโตจะคำนวณตามจำนวนลูกค้าใหม่ของโบรกเกอร์สำหรับการจัดอันดับ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ มูลค่าการเติบโต(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 17.86 --
 • 2 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 12.41 --
 • 3 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 9.11 --
 • 4 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 8.62 --
 • 5 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 5.28 --
 • 6 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 4.14 --
 • 7 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 3.34 3
 • 8 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo 1.85 1
 • 9 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 1.85 1
 • 10 Doo Prime https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6371137692.png_fxeye-template-logo 1.41 3
 • 1 XM 17.87 --
 • 2 Exness 11.88 1
 • 3 IC Markets 9.78 1
 • 4 FXTM 9.22 --
 • 5 TMGM 5.75 --
 • 6 Tickmill 4.12 --
 • 7 CPT Markets 2.49 1
 • 8 AvaTrade 2.20 1
 • 9 Doo Prime 2.04 --
 • 10 FOREX.com 1.66 1
 • 1 XM 18.97 --
 • 2 IC Markets 10.26 --
 • 3 Exness 8.54 1
 • 4 FXTM 7.86 1
 • 5 TMGM 5.97 --
 • 6 Tickmill 4.49 --
 • 7 AvaTrade 2.39 --
 • 8 CPT Markets 2.20 --
 • 9 Doo Prime 1.59 --
 • 10 ZFX 1.56 --
อันดับอัตราการชำระบัญชี ในช่วงเวลาทางสถิติการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่หมดในสต็อกในคำสั่งซื้อขายที่โบรกเกอร์วางไว้ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ อัตรา Stop out(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Horseforex https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9931478423.png_fxeye-template-logo 18.75 44
 • 2 CWG Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6251173673.png_fxeye-template-logo 9.02 8
 • 3 ROCKFORT https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6341229823.png_fxeye-template-logo 7.18 2
 • 4 XINSHENG https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_2671585273.png_fxeye-template-logo 6.74 50
 • 5 MultibankFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6841153040.png_fxeye-template-logo 6.38 38
 • 6 UAG https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9901240692.png_fxeye-template-logo 6.02 36
 • 7 ThinkMarkets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001423088.png_fxeye-template-logo 5.44 4
 • 8 FXBTG https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_2461594113.png_fxeye-template-logo 4.55 47
 • 9 Alpari https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_1161607157.png_fxeye-template-logo 4.17 4
 • 10 FXCM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001698019.png_fxeye-template-logo 3.91 6
 • 1 BIBFX 16.67 58
 • 2 ROCKFORT 12.15 --
 • 3 CWG Markets 5.73 8
 • 4 FXBTG 4.10 51
 • 5 ThinkMarkets 4.07 2
 • 6 EightCap 4.03 1
 • 7 XINSHENG 3.92 50
 • 8 ZFX 3.60 --
 • 9 Anzo Capital 3.21 3
 • 10 MultibankFX 3.08 --
 • 1 BIBFX 16.67 66
 • 2 ROCKFORT 9.64 2
 • 3 CWG Markets 7.91 7
 • 4 ZFX 5.83 3
 • 5 Anzo Capital 5.62 4
 • 6 ALPHA TRADEX 5.18 3
 • 7 Vantage FX 3.85 --
 • 8 XINSHENG 2.97 10
 • 9 MultibankFX 2.80 4
 • 10 EightCap 2.30 1
การจัดอันดับรายการกำไรของผู้ใช้ ในช่วงเวลาทางสถิติการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของคำสั่งทำกำไรที่วางไว้โดยโบรกเกอร์ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ อัตรากำไร(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Novox https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8051721890.png_fxeye-template-logo 89.01 --
 • 2 Axitrader https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261269088.png_fxeye-template-logo 79.57 --
 • 3 WeTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001554333.png_fxeye-template-logo 72.21 1
 • 4 Valutrades https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7201261939.png_fxeye-template-logo 71.16 26
 • 5 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo 69.68 15
 • 6 INFINOX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001483622.png_fxeye-template-logo 69.05 4
 • 7 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 68.92 --
 • 8 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo 68.33 28
 • 9 GMI https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001816946.png_fxeye-template-logo 68.20 8
 • 10 USGFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001320600.png_fxeye-template-logo 67.73 4
 • 1 Novox 86.53 38
 • 2 HYCM 79.09 2
 • 3 Axitrader 77.03 2
 • 4 WeTrade 73.26 2
 • 5 Tickmill 69.55 2
 • 6 USGFX 69.04 3
 • 7 INFINOX 68.58 3
 • 8 FXPRO 67.00 5
 • 9 FOREX.com 66.71 14
 • 10 GMI 66.65 1
 • 1 Novox 84.20 7
 • 2 EightCap 75.99 1
 • 3 WeTrade 74.51 1
 • 4 Axitrader 71.83 --
 • 5 GO MARKETS 70.77 --
 • 6 Tickmill 70.61 3
 • 7 Valutrades 70.04 10
 • 8 HYCM 69.77 11
 • 9 GMI 68.86 3
 • 10 INFINOX 68.22 5
อันดับความสามารถในการทำกำไรของโบรกเกอร์ ในช่วงเวลาทางสถิติการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของคำสั่งทำกำไรที่วางไว้โดยโบรกเกอร์ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ การทำกำไร(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 179.84 --
 • 2 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 98.50 --
 • 3 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 75.82 44
 • 4 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 57.18 --
 • 5 FBS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3981687359.png_fxeye-template-logo 55.13 40
 • 6 Doo Prime https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6371137692.png_fxeye-template-logo 11.49 34
 • 7 Pepperstone https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0361453884.png_fxeye-template-logo 11.34 37
 • 8 SuperTrader Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_1981562040.png_fxeye-template-logo 7.91 --
 • 9 Alpari https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_1161607157.png_fxeye-template-logo 6.28 28
 • 10 INFINOX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001483622.png_fxeye-template-logo 5.85 36
 • 1 Exness 20.87 1
 • 2 FXTM 14.45 1
 • 3 IC Markets 4.87 49
 • 4 FBS 3.76 44
 • 5 XM 3.39 44
 • 6 FOREX.com 1.15 7
 • 7 MultibankFX 0.93 4
 • 8 SuperTrader Markets 0.70 --
 • 9 EightCap 0.68 9
 • 10 Doo Prime 0.65 1
 • 1 Exness 19.70 1
 • 2 FXTM 14.60 1
 • 3 IC Markets 5.92 50
 • 4 Vantage FX 4.27 --
 • 5 MultibankFX 3.41 3
 • 6 FBS 3.41 42
 • 7 Tickmill 2.50 1
 • 8 XM 1.86 42
 • 9 ALPHA TRADEX 1.73 34
 • 10 CPT Markets 1.65 3
การจัดอันดับของจำนวนการซื้อขายทั้งหมด ในช่วงเวลาทางสถิติดัชนีปริมาณการซื้อขายจะคำนวณตามจำนวนคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่โบรกเกอร์วางไว้สำหรับการจัดอันดับ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ ปริมาณการซื้อขาย(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 18.15 --
 • 2 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 9.58 --
 • 3 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 5.01 --
 • 4 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 3.75 1
 • 5 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 2.67 1
 • 6 FBS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3981687359.png_fxeye-template-logo 2.62 2
 • 7 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 2.17 3
 • 8 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo 1.72 6
 • 9 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 1.59 --
 • 10 FXCM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001698019.png_fxeye-template-logo 1.57 3
 • 1 FXTM 27.96 --
 • 2 IC Markets 19.25 --
 • 3 Tickmill 11.22 --
 • 4 TMGM 6.62 --
 • 5 XM 4.93 1
 • 6 FBS 4.67 1
 • 7 AvaTrade 4.13 --
 • 8 CPT Markets 3.87 2
 • 9 Swissquote 2.49 2
 • 10 FXCM 2.38 1
 • 1 FXTM 30.99 1
 • 2 IC Markets 29.04 1
 • 3 Tickmill 17.35 --
 • 4 TMGM 9.50 --
 • 5 XM 6.91 1
 • 6 AvaTrade 6.76 2
 • 7 FBS 6.39 --
 • 8 CPT Markets 4.62 3
 • 9 Swissquote 3.35 3
 • 10 FXCM 2.94 --
กระจายการจัดอันดับต้นทุน ในช่วงเวลาทางสถิติดัชนีค่าสเปรดจะคำนวณตามการแพร่กระจายของสกุลเงินหลักในลำดับธุรกรรมที่วางไว้โดยโบรกเกอร์เพื่อจัดอันดับ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ สเปรดเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 ForexClub https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8611479595.png_fxeye-template-logo 5.30 19
 • 2 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 5.57 3
 • 3 Doo Prime https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6371137692.png_fxeye-template-logo 6.40 2
 • 4 Valutrades https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7201261939.png_fxeye-template-logo 7.32 2
 • 5 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 7.94 2
 • 6 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 9.20 2
 • 7 Pepperstone https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0361453884.png_fxeye-template-logo 9.71 3
 • 8 ACY Securities https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0361950064.png_fxeye-template-logo 9.91 1
 • 9 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 10.48 6
 • 10 FBS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3981687359.png_fxeye-template-logo 10.90 15
 • 1 Hantec 5.00 --
 • 2 Doo Prime 6.34 --
 • 3 Valutrades 7.04 --
 • 4 Tickmill 7.41 1
 • 5 IC Markets 7.57 1
 • 6 ForexClub 9.31 15
 • 7 ACY Securities 9.89 --
 • 8 Pepperstone 9.99 1
 • 9 FXTM 10.46 2
 • 10 AUSFOREX 11.06 4
 • 1 Hantec 5.00 --
 • 2 Doo Prime 6.35 --
 • 3 Valutrades 7.11 --
 • 4 IC Markets 7.73 --
 • 5 Tickmill 8.68 6
 • 6 ACY Securities 9.65 1
 • 7 Pepperstone 10.39 6
 • 8 FXTM 10.67 7
 • 9 AUSFOREX 11.09 2
 • 10 Alpari 11.19 4
การจัดอันดับค่าใช้จ่ายข้ามคืน ในช่วงเวลาทางสถิติดัชนีข้ามคืนจะคำนวณตามค่าธรรมเนียมข้ามคืนของสกุลเงินหลักในลำดับธุรกรรมที่วางโดยโบรกเกอร์เพื่อจัดอันดับ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ เฉลี่ยค้างคืน การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Valutrades https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7201261939.png_fxeye-template-logo 0.06 5
 • 2 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo -0.14 3
 • 3 ZFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_5991606397.png_fxeye-template-logo -0.16 40
 • 4 Anzo Capital https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3311901074.png_fxeye-template-logo -0.20 10
 • 5 ALPHA TRADEX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9141284304.png_fxeye-template-logo -0.20 --
 • 6 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo -0.30 24
 • 7 ATFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_5121914749.png_fxeye-template-logo -0.43 1
 • 8 MexGroup https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001326398.png_fxeye-template-logo -0.60 19
 • 9 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo -0.68 8
 • 10 FXPRIMUS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_4051155469.png_fxeye-template-logo -0.70 --
 • 1 AvaTrade 0.40 2
 • 2 EightCap 0.11 2
 • 3 INFINOX -0.10 21
 • 4 Anzo Capital -0.20 23
 • 5 BIBFX -0.30 13
 • 6 FXPRO -0.40 42
 • 7 Valutrades -0.43 5
 • 8 VT Markets -0.50 26
 • 9 FXTRADING.com -0.53 4
 • 10 SuperTrader Markets -0.54 --
 • 1 Hantec 1.51 --
 • 2 ADSS 1.34 --
 • 3 ALPHA TRADEX 0.61 31
 • 4 AvaTrade 0.06 1
 • 5 INFINOX -0.20 1
 • 6 BIBFX -0.50 15
 • 7 ATFX -0.52 5
 • 8 EightCap -0.56 15
 • 9 Valutrades -0.58 7
 • 10 CWG Markets -0.60 18
อันดับเงินฝากสุทธิ ในช่วงเวลาทางสถิติจะมีการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินฝากสุทธิทั้งหมดของผู้ใช้โบรกเกอร์ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ เงินฝากสุทธิ(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 76.83 5
 • 2 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 27.70 5
 • 3 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 5.94 13
 • 4 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 4.96 54
 • 5 FOREX.com https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001378443.png_fxeye-template-logo 4.58 4
 • 6 Pepperstone https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0361453884.png_fxeye-template-logo 4.12 4
 • 7 USGFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001320600.png_fxeye-template-logo 3.27 24
 • 8 ZFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_5991606397.png_fxeye-template-logo 2.90 5
 • 9 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 2.52 12
 • 10 EightCap https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0361170645.png_fxeye-template-logo 2.02 32
 • 1 Exness 34.00 3
 • 2 FXTM 19.28 3
 • 3 Tickmill 3.18 2
 • 4 Pepperstone 2.81 3
 • 5 FOREX.com 2.55 4
 • 6 ZFX 2.19 4
 • 7 TMGM 2.09 1
 • 8 AvaTrade 1.61 2
 • 9 CPT Markets 1.44 8
 • 10 ATFX 1.39 1
 • 1 Exness 18.89 5
 • 2 FXTM 11.08 5
 • 3 IC Markets 4.00 5
 • 4 TMGM 3.20 4
 • 5 GO MARKETS 2.00 6
 • 6 Tickmill 1.80 2
 • 7 FOREX.com 1.68 4
 • 8 Pepperstone 1.54 2
 • 9 XM 1.45 3
 • 10 AvaTrade 1.40 8
อันดับการถอนสุทธิ ในช่วงเวลาทางสถิติจะมีการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของยอดถอนสุทธิทั้งหมดของผู้ใช้โบรกเกอร์ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ การถอนสุทธิ(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 8.02 13
 • 2 Interstellar FX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7801773850.png_fxeye-template-logo 2.10 1
 • 3 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 1.34 49
 • 4 VT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8421818926.png_fxeye-template-logo 1.28 6
 • 5 Swissquote https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_6011104604.png_fxeye-template-logo 1.13 18
 • 6 SuperTrader Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_1981562040.png_fxeye-template-logo 1.04 --
 • 7 CXM Trading https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_5031863944.png_fxeye-template-logo 0.82 10
 • 8 Valutrades https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7201261939.png_fxeye-template-logo 0.81 26
 • 9 FBS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3981687359.png_fxeye-template-logo 0.71 41
 • 10 GO MARKETS https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001591281.png_fxeye-template-logo 0.33 3
 • 1 AUS GLOBAL 1.88 --
 • 2 Interstellar FX 1.28 2
 • 3 GMI 1.19 1
 • 4 WeTrade 0.82 29
 • 5 ForexClub 0.44 37
 • 6 Swissquote 0.41 --
 • 7 CWG Markets 0.35 2
 • 8 MultibankFX 0.28 44
 • 9 VT Markets 0.18 44
 • 10 Valutrades 0.18 24
 • 1 Interstellar FX 0.67 1
 • 2 GMI 0.42 3
 • 3 ForexClub 0.38 51
 • 4 CWG Markets 0.38 28
 • 5 AUS GLOBAL 0.38 33
 • 6 Swissquote 0.16 7
 • 7 MultibankFX 0.14 43
 • 8 VT Markets 0.13 44
 • 9 Novox 0.10 --
 • 10 SuperTrader Markets 0.09 --
การจัดอันดับกองทุน ในช่วงเวลาทางสถิติมีการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีการดำเนินการฝากและถอนของโบรกเกอร์ V.S
Nearly one month Nearly three months 6 เดือน
โบรกเกอร์ กิจกรรม(%) การเปลี่ยนแปลงอันดับ
 • 1 XM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001461138.png_fxeye-template-logo 29.39 --
 • 2 Exness https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001390005.png_fxeye-template-logo 11.72 1
 • 3 FXTM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_3351410785.png_fxeye-template-logo 11.46 1
 • 4 IC Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_9641842942.png_fxeye-template-logo 9.49 --
 • 5 TMGM https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_7101709423.png_fxeye-template-logo 4.77 --
 • 6 Tickmill https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001623491.png_fxeye-template-logo 3.99 --
 • 7 CPT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_0001264568.png_fxeye-template-logo 1.81 3
 • 8 ZFX https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_5991606397.png_fxeye-template-logo 1.45 3
 • 9 VT Markets https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8421818926.png_fxeye-template-logo 1.35 --
 • 10 AvaTrade https://eimgjys.fx960.com/ico/FXT/ico_8261153765.png_fxeye-template-logo 1.35 2
 • 1 XM 25.66 --
 • 2 Exness 10.82 1
 • 3 FXTM 10.53 1
 • 4 IC Markets 9.68 2
 • 5 TMGM 5.46 --
 • 6 Tickmill 4.51 --
 • 7 CPT Markets 2.09 --
 • 8 AvaTrade 1.70 --
 • 9 Doo Prime 1.67 1
 • 10 VT Markets 1.37 3
 • 1 XM 23.93 --
 • 2 IC Markets 10.15 --
 • 3 Exness 9.63 1
 • 4 FXTM 9.58 1
 • 5 TMGM 6.32 --
 • 6 Tickmill 5.21 --
 • 7 CPT Markets 2.02 3
 • 8 AvaTrade 1.97 --
 • 9 Doo Prime 1.53 3
 • 10 ZFX 1.53 1
ข้อมูลที่จัดทำโดย WikiFX Data
ระวังความเสี่ยง

ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX